Ble overgrepsutsatte glemt i budsjett​forhandlingene?