Utadrettet virksomhet

Kurs/undervisning/forebyggende arbeid:

Vi har tilbud om undervisning til alle ungdomsskolene i bidragskommunene.Temaene er grenser og seksuelle overgrep.Dette ser vi er et populært tilbud, som istor grad blir benyttet. Tilbudet gir økt trygghet og kompetanse hos lærerne, samt at elevene får kunnskap om temaet. Erfaringen tilsier at barn og unge forteller sine venner om overgrep. Gjennom denne undervisningen får elever og lærere holdningsskapende informasjon og kunnskap om kva de skal gjøre for å hjelpe.
Vi har valgt å prioritere denne undervisningen ut til ungdom, særlig med tanke på tallene som viser at så mye som 1/3 av alle overgrep mot barn og ungdom blir begått av ungdom selv.
Vi tilbyr også undervisning til elever i videregående skoler, Høgskolen i Hedmark og Fagskolen innlandet.Vi blir også kontaktet av flere barnehager i bidragskommunene som ønsker å øke kompetansen og tryggheten hos ansatte i barnehager. Vi er veldig glade for at barnehagene nå begynner å ta kontakt med oss, da det har vist seg noe vanskelig å nå ut til barnehagene i våre kommuner tidligere.

Ved sykehuset Innlandet, div psykisk helse, blir vi hvert år bedt om å ha undervisning for både pasienter og ansatte ved flere av avdelingene.
Nytt i 2016 er at vi har tilbud ute til lærere i barnetrinn og SFO. Tema er hvordan snakke med barn om kropp, god og dårlig berøring etc., samt informasjon om seksuelle overgrep. Vi får gode tilbakemeldinger fra disse undervisningene, og håper dette kan bidra til større kjennskap til oss som kompetansesenter med tanke på at vi til neste år ønsker å kunne få mulighet til å starte prosjekt med undervisning ut til barn i 6. Trinn.

Veiledning:

SMISO tilbyr også veiledning til alle våre samarbeidspartnere. Dette kan være veiledning og støtte i enkeltsaker, eller mer generell veiledning for alle som kommer i kontakt med utsatte eller der det er mistanke om at noen er eller blir utsatt for overgrep

Informasjon om senteret

Ønsker du/dere informasjon om senteret eller ønsker å vite mer om hva vi kan tilby av undervisning/kurs? Ta kontakt med oss!

 

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no