Telefon/SMS
Telefonen er ofte det første møtet brukeren har med senteret.

Alle kan ringe oss eller sende SMS/E-post: Utsatte, pårørende, partnere og samarbeidspartnere. 

Denne kontakten gjelder ofte spørsmål om senteret, informasjon om seksuelle overgrep, råd/støtte i vanskelige situasjoner, eller avtaler. Ved de fleste nye telefonhenvendelser vil den som ringer bli oppmuntret til å møte til samtale ved senteret. Vi gir også tilbud om enesamtaler over telefon til brukere som har vanskelig for å komme seg til senteret, på grunn av avstand eller andre årsaker.

Vi svarer på telefon/ SMS eller epost alle ukedager mellom kl. 0900-15.30 (Mandager: 09.00-20.00) 

Trenger du noen å snakke med utenfor våre åpningstider, kan du ringe Landsdekkende telefon: 800 57 000. Denne telefonen er betjent 24 timer i døgnet 

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no