Samtaler
Enesamtaler: De fleste som kommer til SMISO ønsker å ha individuelle samtaler med en av våre faglige veiledere. Den første samtalen dreier seg oftest om informasjon om senteret, og hvilke tilbud vi har. Du får også anledning til å fortelle litt om deg selv, hvilke ønsker og forventninger du som bruker har  Det er du som bruker som definerer tema, hyppighet og varighet. 

SMISO tilbyr også samtaler til partnere, pårørende, venner evt andre personer i nettverket til den utsatte.

Telefonsamtaler: Vi gir også tilbud om enesamtaler over telefon til brukere som har vanskelig for å komme til senteret, på grunn av avstand eller andre årsaker

Pårørendesamtaler/Nettverksamtaler: Vi gir  tilbud om fellessamtaler med pårørende, partner, støttepersoner eller  med øvrig hjelpeapparat. Samtalene kan foregå inne på senteret, eller ute hos øvrig hjelpeapparat. Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no