Praktisk støtte

SMISO tilbyr hjelp og støtte i kontakt med andre instanser. 

Dette kan være å ta kontakt med fastlege, delta i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter, advokat, NAV, politi, voldtektsmottak, bistand i rettssaker og søknad om voldsoffererstatning

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no