Hjelp til selvhjelp

SMISO Hamar arbeider etter metoden hjelp til selvhjelp. Selvhjelp skiller seg fra andre måter å jobbe på fordi selvhjelp baserer seg på aktivering av kunnskap hos den enkelte person og ikke kunnskap utenfra.

«Selvhjelp er å gripe tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning man ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess. Selvhjelp er å bli aktiv deltager i eget liv, ikke bare en passiv mottaker av hjelp»
(Definisjon fra norsk selvhjelpsforum)

Vår forståelse av hjelp til selvhjelp:
*Brukeren blir møtt der han/hun er
*Brukeren definerer selv hvilke behov han/hun har
*Brukeren kan løse sine problemer ved å dele erfaringer, styrke og håp i et tilrettelagt
miljø og i fellesskap med andre i tilsvarende situasjon
*Brukeren hjelper seg selv og andre til å skape et liv på egne premisser
* Etter overgrep, traumer, kriser får brukeren anerkjennelse for at det han/hun opplever
er normale reaksjoner på unormale hendelser

Ved SMISO Hamar vil utsatte og de pårørende kunne skaffe seg økt innsikt og forståelse av hvordan overgrep kan ha virket inn på kropp, handlingsmønster og personlighetsutvikling. De vil også få mulighet til å utveksle erfaringer med andre, og få mulighet til å oppleve likeverd, gjenkjennelse, forståelse og aksept. Gjennom dette kan de få et nytt fundament å bygge livet på, ny erkjennelse av sitt eget indre, tanker og følelser og samtidig få støtte til å komme seg videre. Selvhjelp er å endre seg selv.
Vi mener at selvhjelpsforståelsen gir en grunnleggende tro på at mennesker har livsressurser. Bevisstgjøring av seg selv, i samspill med andre, gjør det mulig å ta egne krefter i bruk.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no