Organisert fellesaktiviteter

I samarbeid med brukerne organiserer vi forskjellige aktiviteter gjennom året. Brukerne opplever stor nytte av aktiviteter i fellesskap med andre. Brukerne rapporterer om opplevd mestring, samhold, latter og glede. Flere tar også utfordringer de tidligere ikke har tatt sjansen på. Dette er aktiviteter både inne på senteret og turer ut. Eksempler på aktiviteter:

 En dag i måneden reiser vi ut fra senteret sammen. Eksempel på turer:

 • Hunderfossen vinterpark
 • Budor; med ski, aking og grilling
 • Sverigetur
 • Tusenfryd fornøyelsespark
 • Skafferiet på Helgøya
 • Akedag med grilling i nærområdet
 • Løiten lys


Andre fellesaktiviteter:

 • Filmkvelder
 • Drømmetydning
 • Heklegruppe
 • Musikkverksted
 • Spilledager med forskjellig kort, terningspill og lek
 •  Ishockeykamper
 • Juleverksted
 • Spontane turer ut med kafé, natur, kultur, kino og andre aktiviteter
 • Sommeravslutning
 • Juleavslutning


Fysisk aktivitet: VI ser viktigheten av fysisk aktivitet for vår brukergruppe. Vi har tilbud om ballspill sammen med personalet i hall en dag i måneden og gratis trening i treningssenter (Espern) Tilbudet ved treningssenter kan brukerne benytte seg av alene eller med følge og veiledning fra ansatte.

 

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no