Styret

Styret ved SMISO Hamar 2017-2019

Styreleder: Thorleif L. Sørhol Nielsen. På valg 2020

Nestleder: Elin Ørbæk. På valg 2021

Styremedlem: Laila Jenssveen. Fra bidragskommuner. På valg 2021

Styremedlem: John Magne Pedersen Tangen. Fra bidragskommuner. På valg 2020

Styremedlem: Frank Hauge. Oppnevnt av Hamar kommune. til 2020

Varamedlem: Kari Jæger. Oppnevnt av Hamar kommune. til 2020

Varamedlem: Kari Fagerhaug Bryhni. Fra bidragskommuner. På valg 2020

Varamedlem: Rønnaug Bysveen. Fra bidragskommuner. På valg 2019

Sekretær/Daglig leder: Live Haakensveen

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no