Styret

Styret ved SMISO Hamar 2016/2017:

Styreleder: Thorleif L. Sørhol Nielsen

Nestleder: Merete Rustad

Styremedlem: Anita Ihle Steen

Styremedlem: Geir Byberg

Styremedlem: Trine Lise Stårvik

Ansattrepresentant: Elisabeth Strøm

Brukerrepresentant: Anne Helene Nodeland

Varamedlem: Mona M. Nygård

Sekretær: Live Haakensveen

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no