Velkommen til oss!

SMISO Hamar holder til rett utenfor Hamar sentrum, i Lindbergbakken 3b 2318 Hamar. Her leier vi ca 250 kvadratmeter lokaler. En god beliggenhet i rolige omgivelser. Lokalene består av stue, kjøkken, kontorer og samtalerom. I tillegg til lokalene i Hamar leier vi kontor i Kongsvinger kommune en dag annenhver uke. her kan ha samtaler og møtevirksomhet med brukere og samarbeidspartnere i sør-fylket. 

SMISO Hamar er organisert som en privat stiftelse og finansieres med tilskudd fra kommuner, fylkeskommune, helseforetak og staten (Bufdir)

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Hamar er et senter som skal tilby bistand og hjelp til utsatte og deres pårørende, og som arbeider for å ivareta barn og voksne i forhold til incest og seksuelle overgrep.

SMISO Hamar skal være et lavterskeltilbud og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i kommunene

En selvhjelpsmodell ligger til grunn for arbeidet. 

Det innebærer at vi tror på menneskets egen evne til selv å finne løsninger og å komme videre i eget liv. 

Vår forståelse av hjelp til selvhjelp:

  •  Brukeren blir møtt der han/hun er
  •  Brukeren definerer selv hvilke behov han/hun har
  •  Brukeren kan løse sine problemer ved å dele erfaringer, styrke og håp i et tilrettelagt miljø og i fellesskap med andre i tilsvarende situasjon 
  • Brukeren hjelper seg selv og andre til å skape et liv på egne premisser  Etter overgrep, traumer, kriser får brukeren anerkjennelse for at det han/hun opplever er normale reaksjoner på unormale hendelser 


Ved SMISO Hamar vil man kunne skaffe seg økt innsikt og forståelse av hvordan overgrep kan ha virket inn på kropp, handlingsmønster og personlighetsutvikling. De vil også få mulighet til å utveksle erfaringer med andre, og få mulighet til å oppleve likeverd, gjenkjennelse, forståelse og aksept. Gjennom dette kan de få et nytt fundament å bygge livet på, ny erkjennelse av sitt eget indre, tanker og følelser og samtidig få støtte til å komme seg videre. Selvhjelp er å endre seg selv


Vi mener at selvhjelpsforståelsen gir en grunnleggende tro på at mennesker har livsressurser. Bevisstgjøring av seg selv, i samspill med andre, gjør det mulig å ta egne krefter i bruk.


SMISO Hamar driver utadrettet informasjonsvirksomhet og arbeider for å bekjempe overgrep mot barn. 

 

 

Når det som ikke skal skje har skjedd

Vi er et selvhjelpssenter for:

  • Ungdom, kvinner og menn som har vært utsatt for incest/seksuelle overgrep.
  • Nære støttepersoner og pårørende til barn, unge og voksne som har vært utsatt for incest/seksuelle overgrep.
  • Dere som ønsker informasjon og veiledning angående incest og seksuelle overgrep.

 

Vi erstatter ikke – men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet.

Snakk med noen om det som har skjedd!

Tilbudene er gratis.

  • Alle kan henvende seg direkte til senteret. Du trenger ingen henvisning
  • Ansatte og brukere av senteret, har taushetsplikt.
  • Du kan være anonym om du ønsker det.
Kontakt oss

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Hamar
SMISO Hamar
Lindbergbakken 3B
2318 HAMAR

Telefon:   916 91 714 (også sms)
E-post:   post@smisohamar.no
 med hensyn til personvern anbefales det ikke å sende sensitive opplysninger via e-post
Døgnåpen landsdekkende tlf:   800 57 000 (betjenes av incestsenteret i Vestfold)

Ønsker du å gi SMISO Hamar en gave?
VIPPS NR: 519380Åpningstider
Mandag:   09.00–20.00
Tirsdag–fredag:   09.00–15.00
     
Stikk innom uten avtale:
Mandag:   15.00–20.00
Tirsdag–torsdag:
Fredag:
  11.00–15.00
11.00-14.00
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no