Voksne

Voksne
Mange mennesker bærer på vonde opplevelser etter å ha opplevd incest og seksuelle overgrep i barndommen. Noen har båret på opplevelsene alene siden de var små, andre har fortrengt opplevelsene og først blitt dem bevisst som voksne. Vi på senteret ønsker å sette ord på overgrepene og hvilke konsekvenser de har, og har hatt.

Senskader som angst og depresjon, og opplevelse av å være uten verdi, forteller mange om. Mange sliter også med skyld og skamfølelse. Det kan være vanskelig å hevde seg og sette grenser. Muskelspenninger, søvnproblemer og dårlig forhold til egen kropp er også vanlig. Mange har problemer med nærhet, berøring og seksualitet.

Mange har slitt med alvorlige problemer som rusmisbruk og spiseforstyrrelser. Mange har også hatt selvmordstanker uten å forbinde dette med overgrepene.

Vi jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Det innebærer at vi tror på menneskets egen evne til reperasjon og til å komme videre i eget liv.

Mange som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, opplever at "smerten" fra disse opplevelsene styrer mye av livet. Det å ta fram denne smerten, sette ord på den og kjenne på sinne og sorg som ligger i den, tror vi er frigjørende. Mange utsatte har allerede startet på denne prosessen før de kontakter senteret. Det kan være en spesiell hendelse, en krise eller en påminnelse som har fått prosessen i gang. Vi vet at denne prosessen er vanskelig å stå i!
Kontakt oss

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Hamar
SMISO Hamar
Lindbergbakken 3B
2318 HAMAR

Telefon:   916 91 714 (også sms)
E-post:   post@smisohamar.no
 med hensyn til personvern anbefales det ikke å sende sensitive opplysninger via e-post
Døgnåpen landsdekkende tlf:   800 57 000 (betjenes av incestsenteret i Vestfold)

Ønsker du å gi SMISO Hamar en gave?
VIPPS NR: 519380Åpningstider
Mandag:   09.00–20.00
Tirsdag–fredag:   09.00–15.00
     
Stikk innom uten avtale:
Mandag:   15.00–20.00
Tirsdag–torsdag:
Fredag:
  11.00–15.00
11.00-14.00
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no